Ken Watanabe

Những Lá Thư Từ Iwo Jima
7.9

Những Lá Thư Từ Iwo Jima

Những Lá Thư Từ Iwo Jima – Letters from Iwo Jima | Razorphim: ​ Ở Iwo Jima, hàng trăm lá thư của binh lính Nhật bị chôn vùi dưới đống đổ ...