1974

Bố Già 2
9.0

Bố Già 2

Dec. 20, 1974

Bố Già 2

Bố Già 2 – The Godfather: Part II | Razorphim: ​ Truyện phim nói về những diễn biến trong gia đình Corleone sau những sự kiện xảy ra ở phần ...