1988

Đương Đầu Với Thử Thách
8.2

Đương Đầu Với Thử Thách

Đương Đầu Với Thử Thách – Die Hard | Razorphim Sĩ quan sở cảnh sát New York John McClane bay tới Los Angeles để dự Giáng Sinh cùng vợ vốn ...
Rambo 3
5.8

Rambo 3

May. 24, 1988

Rambo 3

Rambo 3 | Razorphim: ​ Sau những nguy hiểm đã xảy ra Rambo quyết định ra đầu thú chính quyền và bị giam giữ ở một trại tù với công việc chính là ...