1989

Biệt Đội Săn Ma 2
6.6

Biệt Đội Săn Ma 2

Biệt Đội Săn Ma 2 – Ghostbusters 2 | Razorphim: Nội dung phần 2 vẫn xoay quanh giáo sư cận tâm lý học Spengler. Sau khi bị đuổi khỏi trường ...