2012

Don’t Trust the B—- in Apartment 23
10
Don’t Trust the B—- in Apartment 23
Don't Trust The B---- In Apartment 23: chuyện là có con nhà quê mới lên tỉnh, bị một con nhà quê khác đã lên tỉnh lâu năm lừa gạt, rồi 2 đứa thành bạn bè, hội chụy em còn có thêm 1 anh trông gay gay nữa là James Van Der Beek.
10/5