Gửi Người Da Màu: Phần 1

Apr. 28, 2017
Đánh giá của bạn 0
0 0 Đánh giá

Students of color navigate the daily slights and slippery politics of life at an Ivy League college that’s not nearly as “post-racial” as it thinks.

Xem phim

Đã chia sẻ0