Võ Đường Cobra Kai: Season 2

Apr. 24, 2019
Đánh giá của bạn 0
7 1 Đánh giá

Johnny continues building a new life, but a face from his past could disrupt his future. Meanwhile, Daniel opens a Miyagi-Do studio to rival Cobra Kai.

Đã chia sẻ0